Phi công lái máy bay điệu nghệ, viết chữ, vẽ hoa trên màn hình radar

Những phi công sáng tạo đã khéo léo dùng chính những đường bay của mình để viết chữ, vẽ hoa trên ứng dụng theo dõi hành trình bay Flightradar 24.

Bình luận