Phát hoảng với kỹ năng cắt tóc bằng lửa ở Palestine

Chàng thợ cạo người Palestine khiến khách hàng đến tiệm cắt tóc của anh không khỏi bồn chồn khi thể hiện kỹ năng cắt tóc bằng lửa.

Bình luận