Phát hoảng khi thâm nhập thị trường chợ đen buôn bán thận

Phóng sự sau đây của kênh truyền hình An-gia-giê-ra sẽ hé mở phần nào bề nổi của tảng băng chìm trên thị trường đen buôn bán nội tạng ở Châu Á.

Bình luận