Phát hiện vườn cần sa trong... hầm trú bom hạt nhân

(VTC News) - Cảnh sát Anh vừa phát hiện một nhà máy sản xuất cần sa tại một hầm trú bom hạt nhân bí mật có từ thời "Chiến tranh lạnh".

VTC14 

Phong Linh

Bình luận