Phát hiện mới về tác động khủng khiếp của việc hút thuốc lá mỗi ngày

Theo một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học Anh và Mỹ, hút 1 bao thuốc lá mỗi ngày trong vòng 1 năm có thể gây ra 150 đột biến trong tế bào phổi.

Bình luận