Phát hiện mới: Muỗi thích đốt người uống rượu

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Hàn Quốc, những người uống nhiều rượu hay bị muỗi đốt.

 

VTC14

Bình luận