Phát hiện mới: Muỗi thích đốt người uống rượu

Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Hàn Quốc, những người uống nhiều rượu hay bị muỗi đốt.

Bình luận