Phát hiện mới: Con đầu lòng dễ thành công hơn con thứ

(VTC News) - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Edinburgh (Anh) cho thấy, con đầu lòng sẽ dễ thành công hơn so với những đứa con tiếp theo trong gia đình.

VTC14

Bình luận