Phát hiện 'hố đen quái vật' to gấp 1 tỷ lần Mặt trời

Những ảnh chụp mới nhất của kính thiên văn Hubble cho thấy một hố đen siêu khổng lồ trong vũ trụ có kích thước bằng 1 tỷ lần Mặt trời.

Bình luận