VTC News

Phát hiện giống người lạ

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện được xương của năm người có khả năng là đại diện cho một giống người chưa được biết đến.