Phát hiện giống người lạ - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Phát hiện giống người lạ

Phát hiện giống người lạ

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện được xương của năm người có khả năng là đại diện cho một giống người chưa được biết đến.
Bình luận

Đang Nóng