Phát hiện có camera an ninh, trộm tẽn tò trả lại điện thoại cho nạn nhân

Phát hiện camera an ninh đã ghi hình toàn bộ hành vi xấu của mình, tên trộm đành ngậm ngùi trả lại điện thoại cho nạn nhân.

Bình luận