Phát hiện chất tạo nạc nguy hiểm không kém salbutamol trong chăn nuôi

Thanh tra Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa phát hiện thêm chất cấm khác cũng có tác dụng tạo nạc trong chăn nuôi tương tự salbutamol.

Bình luận