Thi thể người đàn ông trôi sông ở Hải Phòng

Người dân ở Hải Phòng vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi sông đang trong quá trình phân hủy.

Bình luận