Phản ứng của dư luận quốc tế sau phán quyết của PCA trong vụ kiện ở Biển Đông

Theo các chuyên gia, chắc chắn Bắc Kinh sẽ tìm mọi cách để phủ nhận phán quyết xác đáng này nhưng thực tế đã chứng minh, về mặt ý chí và sự chính nghĩa, chiến thắng đã thuộc về Philippines.

Bình luận