Phần thi khởi động xuất sắc của 'Cậu bé Google' Phan Đăng Nhật Minh

Trong phần thi Khởi động, “Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh (sinh năm 2000, quê Quảng Trị) đã trả lời rất nhanh toàn bộ 12 câu hỏi và xuất sắc giành 100 điểm.

Bình luận