Phán quyết của PCA về vụ kiện Philippines - Trung Quốc: Hàng trăm học giả nói gì?

Hàng trăm học giả, các nhà nghiên cứu đã tham dự Hội thảo Biển Đông thường niên năm 2016 được tổ chức tại trụ sở Viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại thủ đô Washington của Mỹ.

Bình luận