Phân biệt cam Việt và cam Trung Quốc

Làm thế nào để chọn được đúng cam Việt khi dân buôn thường đổi "quốc tịch" cho quả cam Trung Quốc, khiến người mua bị nhầm lẫn.

Bình luận