Pha dừng chờ đèn đỏ kết hợp tránh nắng 'kinh điển'

Xe Spacy đột ngột dừng giữa đường, tại chỗ có bóng râm cách cột đèn giao thông hơn 20 mét để chờ đèn đỏ kết hợp tránh nắng.

Bình luận