Pha đấu súng khủng khiếp giữa bảo vệ và tên cướp ngân hàng

Tên cướp chỉ kịp lê vài bước chân rồi gục ngã sau khi trúng đạn trong cuộc đấu súng khủng khiếp với bảo vệ ngân hàng.

Bình luận