Oxford, Cambrigde xô đổ thế thống trị của Harvard

(VTC News) - Hai trường đại học hàng đầu của Anh đã xô đổ thế thống trị của Đại học Harvard, Mỹ để cùng song hành trên ngôi vị trường đại học tốt nhất thế giới.

VTC1

Bình luận