Ôtô húc đuôi nhau hàng loạt trên đường phủ tuyết

Đường trơn khiến xe con, xe buýt chật vật điều chỉnh hướng nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm hàng loạt.

Bình luận