Ông Võ Kim Cự: Cấp phép 70 năm cho Formosa, tôi không sai

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nói việc cấp phép 70 năm cho Formosa là đúng quy trình.

Bình luận