VTC News

Ông Dương Chí Dũng đang trốn ở đâu?

(VTC News) – Vấn đề đặt ra là: Bị can Dương Chí Dũng đã bỏ trốn đi đâu? Đã ra nước ngoài hay vẫn ở Việt Nam?