Ông Dương Chí Dũng đang trốn ở đâu? - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Ông Dương Chí Dũng đang trốn ở đâu?

Ông Dương Chí Dũng đang trốn ở đâu?

(VTC News) – Vấn đề đặt ra là: Bị can Dương Chí Dũng đã bỏ trốn đi đâu? Đã ra nước ngoài hay vẫn ở Việt Nam?
Bình luận

Đang Nóng