Ô tô hất tung người cưỡi ngựa chạy ngược chiều

Đoạn video quay cảnh người cưỡi ngựa vào làn xe ngược chiều trước khi bị ô tô đâm trúng và hất tung lên trên không.

Bình luận