Ô tô bất cẩn rẽ làn không xi nhan, xe tải tông bay trên đường

Xin rẽ làn bất ngờ và không xi nhan, một chiếc ô tô con bị cuốn vào gầm xe tải và bị lôi đi khoảng 10m.

Bình luận