Ở nước ngoài mỗi tháng đỗ xe hết bao nhiêu tiền?

(VTC News) - Để có được một chỗ để xe ở Luân Đôn, tài xế phải trả tới hơn 587 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 20,5 triệu đồng/tháng).

1. London

Phí đỗ xe ở London: 587,78 bảng Anh (tương đương hơn 20,5 triệu đồng/tháng)

   

 

2. Hồng Kông

Phí đỗ xe ở Hồng Kông: 461, 65 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 16,1 triệu đồng/tháng)

   

 

3. Tokyo

Chi phí đỗ xe ở Tokyo: 405 bảng Anh (tương đương hơn 14,1 triệu đồng/tháng)   

 
4. Rome


Phí đỗ xe ở Rome: 380 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 13,3 triệu đồng/tháng)


   

 


5. Zurich

Phí đỗ xe ở Zurich: 374,66 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 13,1 triệu đồng)

.
   

 

6. Sydney

Phí đỗ xe ở Sydney: 366 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 12,8 triệu đồng/tháng)

   

 

7. Perth

Phí đỗ xe ở Perth: 349 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 12,2 triệu đồng/tháng)

   

 

8. Brussels
 

Phí đỗ xe ở Brussels: 345,7 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 11,9 triệu đồng/tháng)   

 


9. New York


Phí đỗ xe ở New York: 333,42 bảng Anh/tháng (tương đương gần 11,7 triệu đồng/tháng).

   

 


10. Copenhagen


Copenhagen: 348,4 bảng Anh/tháng (tương đương hơn 12 triệu đồng/tháng)


   

 

Anh Minh

Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới