Ở nơi phụ nữ bị cấm vào nhà, phải ăn ngủ ngoài chuồng bò vào 'ngày đèn đỏ'

Trong những ngày có kinh nguyệt, phụ nữ tại Nepal bị cấm vào nhà, phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, thậm chí phải ngủ trong chuồng cùng với gia súc.

Bình luận