Nước lũ đỏ ngòm, cuồn cuộn quét qua huyện miền núi Sơn La

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ đổ về quét qua huyện miền núi Yên Châu (Sơn La), nhiều ngôi nhà, làng bản ở ven suối chìm trong biển nước.

Bình luận