Nước Anh chao đảo hậu Brexit, quá nửa dân số vẫn reo hò mừng chiến thắng

Cuộc trưng cầu dân ý về việc rời đi hay ở lại EU của nước Anh đã có kết quả, với 15,6 triệu người ủng hộ quyết định rời đi so với 14,5 triệu người chọn ở lại khối, Anh đã chính thức rời EU.

VTC14 

Phong Linh

Bình luận