VTC News

Nữ Thủ tướng xinh đẹp Thái Lan từng học ở đâu?

(VTC News) – Người phụ nữ đầy quyền lực này từng được nhận tấm bằng thạc sĩ ngành hành chính công, chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin.