'Nữ quái' giúp việc 9 lần đột nhập nhà chủ, lấy trộm 70 cây vàng

Từ tháng 10/2015 đến nay, Hòa đã 9 lần trộm tài sản của gia chủ, chiếm đoạt khoảng 70 cây vàng.

Bình luận