'Nữ quái' dùng đòn tâm lý khiến nhân viên thu ngân đưa nhầm tiền thừa

Người phụ nữ vào mua hàng, đưa loại tiền mệnh giá lớn để thanh toán hàng giá trị nhỏ, liên tục hỏi và to tiếng khiến nữ nhân viên thu ngân bị rối và đưa nhầm hơn 400.000 đồng tiền thừa.

Bình luận