Nữ golf thủ Hàn Quốc xinh đẹp làm điều khó ai ngờ

Nữ golf thủ xinh đẹp Hàn Quốc, Minju Kim thực hiện cú đánh làm đổ hết các ky bowling.

Bình luận