Nộp tiền chuộc vẫn không khôi phục được dữ liệu do mã độc Wannacry tấn công

Theo thông báo mới nhất của Nhà Trắng, hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào khôi phục được dữ liệu do mã độc Wannacry tấn công dù cho nạn nhân có trả tiền chuộc.

Bình luận