Nông dân miền Bắc vật vã đội nắng gặt lúa

Bất chấp cái nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc, nhiều nông dân vẫn phải xuống ruộng thu hoạch vụ hè.

 

VTC 1

Bình luận

Vui

Ăn

Sao