Nông dân Quảng Ngãi sáng tạo cách trồng rau quả sạch bằng chai nhựa phế thải

Nông dân Nguyễn Văn Phát tại Quảng Ngãi đã làm nhiều người kinh ngạc khi phát triển được một vườn trồng rau sạch trong những chai nhựa phế thải.

Bình luận