Nồm ẩm bao trùm miền Bắc từ nay đến ngày ông Công, ông Táo

Sau hai ngày bừng nắng với bầu không khí khá dễ chịu, miền Bắc lại quay trở lại trạng thái âm u khi có một khối không khí lạnh nhỏ tăng cường xuống nước ta.

Bình luận