Nokia 3310 phiên bản Hội nghị G20 có giá hơn 50 triệu đồng

Để hưởng ứng cuộc họp thượng đỉnh G20 năm nay, Nokia đã sản xuất một phiên bản đặc biệt cho dòng máy 3310 với giá gần 2.500 USD (hơn 50 triệu đồng).

Bình luận