Nói 'tăng VAT không ảnh hưởng tới người nghèo' là vô lý

(VTC News) - Bộ Tài chính khẳng định tăng VAT ít ảnh hưởng tới người nghèo nhưng với bản chất là thuế gián thu, đánh trực tiếp vào người tiêu dùng, khó nói đối tượng nào sẽ không bị ảnh hưởng, đặc biệt là người nghèo.

VTC1

Bình luận

Vui

Ăn

Sao