Nổi da gà clip trẻ em Ấn Độ ôm hôn, vuốt ve rắn hổ mang như đồ chơi

Ở ngôi làng Gauriganj ở Ấn Độ, trẻ em được dạy trở thành người dụ rắn từ năm lên 2 tuổi, bởi vậy, những con rắn hổ mang không còn xa lạ và đáng sợ với các em nữa.

Bình luận