Nốc cạn chai rượu mạnh để thắng cược 14 triệu đồng, chàng trai chết vài phút sau đó

Chỉ vài phút sau khi nốc cạn chai rượu tequila cực mạnh và thắng cược 630USD (hơn 14 triệu đồng), chàng trai 23 tuổi nằm vật ra sàn và không bao giờ tỉnh lại.

Bình luận