Nở rộ dịch vụ 'cắt đuôi' bồ nhí, cứu vãn hôn nhân trong hòa bình

"Cắt đuôi" tình nhân là dịch vụ cứu vãn cuộc hôn nhân trong hòa bình, dịch vụ độc đáo này đang rất phát triển ở Nhật Bản.

Bình luận