Tin tức mới nhất về NMLD Dung Quất
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng: Nhanh 1 ngày, tiết kiệm 1 triệu USD

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng: Nhanh 1 ngày, tiết kiệm 1 triệu USD

Đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) tiến hành trong thời gian 52 ngày; làm nhanh 1 ngày sẽ tiết kiệm 1 triệu USD.
Xem tiếp