Nịnh vua quá đà, nhà bình luận Ả Rập Xê-út lĩnh trái đắng

Một nhà bình luận tại Ả rập Xê-út đã bị Quốc vương nước này yêu cầu đình chỉ công việc sau khi ông ta so sánh Quốc vương với Chúa trời.

Bình luận