Nín thở chờ trăn khổng lồ dài hơn 5 mét uể oải trườn qua đường

Dòng xe lưu thông trên mạch đường chính trong vườn quốc gia Kruger (Nam Phi) dừng lại chờ chú trăn khủng dài khoảng 5,5 mét thong thả trườn qua và mất hút vào một ổ gà giữa đường.

Nguồn: Dailymail 

Phong Linh

Bình luận