Những sao Việt từng trầm cảm đến mức định tự tử

Sự nổi tiếng, danh vọng và tiền tài đôi khi lại khiến những ngôi sao làng giải trí Việt lâm vào trầm cảm và đã từng tính đến cách kết thúc cuộc đời.

Bình luận