Những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7 ai cũng phải biết

(VTC News) - Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương là một trong những quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

VTC14

Bình luận