Những pha thoát chết khó tin 'nhất quả đất'

Dường như Thần chết đã ngủ quên trong tất cả những khoảnh khắc dưới đây.

Vũ Nguyên

Bình luận