Những món đồ Giáng sinh có giá đắt khủng khiếp

Những món đồ trang trí Giáng sinh sau đây có thể khiến bạn giật mình khi biết giá.

nhung-mon-do-giang-sinh-co-gia-khung-tren-the-gioi

 

nhung-mon-do-giang-sinh-co-gia-khung-tren-the-gioi-hinh-2

 

nhung-mon-do-giang-sinh-co-gia-khung-tren-the-gioi-hinh-3

 

nhung-mon-do-giang-sinh-co-gia-khung-tren-the-gioi-hinh-4

 

nhung-mon-do-giang-sinh-co-gia-khung-tren-the-gioi-hinh-5

 

nhung-mon-do-giang-sinh-co-gia-khung-tren-the-gioi-hinh-7

 

nhung-mon-do-giang-sinh-co-gia-khung-tren-the-gioi-hinh-8

 

nhung-mon-do-giang-sinh-co-gia-khung-tren-the-gioi-hinh-9

 

Bình luận