Những mánh khóe tráo đồ tinh vi như làm ảo thuật của gian thương

Chỉ vì lợi nhuận, không ít người bán hàng đã dùng tới những mánh khóe tinh vi để tráo đồ, qua mặt người tiêu dùng.

Bình luận