Những kỷ lục gia may mắn nhất thế giới

Nhờ may mắn sở hữu khả năng đặc biệt hoặc bộ phận khác thường trên cơ thể, nhiều kỷ lục gia dễ dàng được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness.

Bình luận